Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kiekas
Straipsnelis:
žr. kiek
Šaltinis:
Rosinas 1988, 193–195
Antraštė:
kíekas
Reikšmė:
ilgas, didelis, dažnas
Straipsnelis:
Go. ƕaiwa ‘kaip’ < germ. *xʷai̯u̯ē < *kʷo-i̯-h₃kʷé-h₁ (: s. v. a. hwēo, wio ‘kaip’ < *xʷaiu̯aⁿ < *kʷo-i̯-h₃ʷó-m), lie. kíekas ‘(koks) ilgas, didelis, dažnas’ < *kʷo-i̯-h₃kʷó-. Pastarąjį su go. ƕaiwa susiejo jau Bezzenberger, BB III 80t.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 100–101

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas