Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grumė́ti
Straipsnelis:
žr. grimba
Šaltinis:
Авксентьева 1975, 51
Antraštė:
grumė́ti
Straipsnelis:
žr. grimsti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 309–311
Antraštė:
grumė́ti
Reikšmė:
dundėti (apie graustinį)
Straipsnelis:
[Recenzuojamas T. Sciaškovič
Šaltinis:
Grinaveckienė 1973, 221
Antraštė:
grumė́ti
Straipsnelis:
[Recenzuojama E. Jakulio knyga Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai, Vilnius, 2004. Jakulis mano, kad šio tipo veiksmažodžiai yra rytų baltų inovacija. Tačiau yra keletas pavyzdžių, kur ryt. bl. tekė́ti tipo veiksmažodžiai turi aiškius atitikmenis slavų Leskieno IV B veiksmažodžių klasėje (inf. ‑ěti). Pvz.:] lie. grumė́ti, grùma = s. sl. grьměti, grьmi- ‘thunder’.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2005a, 121
Antraštė:
grumė́ti
Straipsnelis:
[E. Jakulis (Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai, Vilnius, 2004) mano, kad šis tipas yra rytų baltų inovacija. Tačiau yra keletas pavyzdžių, kurie rodo, kad bl. tekė́ti tipo veiksmažodžiai yra baltų-slavų senumo. Pvz.:] sl. grьměti ‘thunder’ ~ lie. grumė́ti.
Šaltinis:
Kortlandt 2005, 168
Antraštė:
grumė́ti
Reikšmė:
griаusti, dundėti
Straipsnelis:
Šis veiksmažodis gali būti lyginamas su pr. grumins ‘griaustinis’ (priesagos -in- vedinys iš pr. verb. *grum- ‘griausti, dundėti’). Prasl. *grьměti (s. sl. grьměti, -ljǫ, -iši, ru. гремéть, грéмлю ‘griausti, dundėti’, taip pat ir r. dial. громéть).
Šaltinis:
Jakulis 2004, 114; 118
Antraštė:
grumė́ti
Straipsnelis:
Bendrų slavų ir baltų žodžių, turinčių bendraties priesagą -ěti yra nedaug, pvz., s. sl. grьměti, grьmi- ‘griausti’ : lie. grumė́ti, grùma.
Šaltinis:
Jakulis 2006, 61

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas