Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grimba
Reikšmė:
negailestingas žmogus
Straipsnelis:
Jeigu la. grima ‘nedraugiškas, piktas žmogus’, lie. grimba ‘negailestingas žmogus’ žodžio pradžios g- < gh, tada bl. formos turbūt artimiausiai siejasi su s. š. germ. gramr, s. saks., s. ang. gram ‘rūstus, piktas’, s. š. germ. grimmr ‘įnirtingas, niršus’, av. gramənt-, granta- ‘t. p.’ ir kt.; bet jeigu minėtasis g- yra labioveliarinio Media tęsinys, tada bl. žodžiai lygintini su gr. βρῑ́μη ‘pyktis’, βριμαίνειν ‘įsiusti, užpykti’. Pirmasis variantas yra tikėtinas dėl la. grem̃ties, plg. KZ XLII 378.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 397
Antraštė:
grìmba
Straipsnelis:
[Nagrinėjami baltų ir slavų kalbų šaknų su |*| refleksai] Etimologiniai dubletai: […] 3) lie. grìmba, la. grimts, pr. grīmons, s. sl. грьмѣти // lie. grumė́ti, pr. grumins
Šaltinis:
Авксентьева 1975, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas