Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gùbti
Reikšmė:
linkti, išlinkti
Straipsnelis:
[Išnaša prie žodžių гибкий, gubùs ‘gabus’] Plg. lie. gùbti ‘linkti, išlinkti’ ir r. гнуть < *gub-n-. Reikia pabrėžti skirtingą balsių ilgumą lie. gub- ir r. *gūb-
Šaltinis:
Откупщиков 1983a, 30
Antraštė:
gùbti
Reikšmė:
sich biegen, sich krümmen
Straipsnelis:
žr. gumbas
Šaltinis:
Otrębski 1967c, 320
Antraštė:
gùbti
Straipsnelis:
žr. gubyti
Šaltinis:
Karaliūnas 1970d, 208

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas