Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gùbužas
Reikšmė:
krūva
Straipsnelis:
žr. gaubti
Šaltinis:
Петлева 1972 (1974), 90–93
Antraštė:
gùbužas
Straipsnelis:
žr. gubùs
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 205
Antraštė:
gùbužas
Reikšmė:
pundas
Straipsnelis:
žr. gubus
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 205 t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas