Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gùdobelė
Reikšmė:
laukinė obelis
Straipsnelis:
žr. gudas
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 392–393
Antraštė:
gùdobelė
Reikšmė:
laukinė (miško) obelis
Straipsnelis:
žr. gudas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 225
Antraštė:
gùdobelė
Straipsnelis:
žr. gudas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 327–329
Antraštė:
gùdobelė
Reikšmė:
wilder Apfelbaum, Holzapfelbam
Straipsnelis:
žr. gudkarklis
Šaltinis:
Otrębski 1950c, 276
Antraštė:
gùdobelė
Reikšmė:
wilder Apfelbaum, Holzapfelbaum/ Crataegus
Straipsnelis:
žr. gudas
Šaltinis:
Blažek 2001b 39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas