Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
guobà, gúoba
Straipsnelis:
žr. gulba
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 399–400
Antraštė:
gúoba
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos lenkų kalbos baltizmus (žr. Лаучюте Ю. Словарй балт. в сл. яз. Л., 1982), kurie lenkų kalbos tekstuose vartojami rečiau:] gab (p. 43) ‘guoba’, taip pat gabina, gob, goba. Lie. gúoba, gúobas
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 351

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas