Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gurė́ti
Straipsnelis:
žr. gurti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 346–348
Antraštė:
gurėti
Reikšmė:
trupėti
Straipsnelis:
žr. gverti
Šaltinis:
Топоров 1982 (1985), 128–131
Antraštė:
gurė́ti
Reikšmė:
trupėti, irti, skaidytis, guriam būti
Straipsnelis:
Neišplėstos šaknies veiksmažodis. IEW 476 iš šaknies *gu̯er- kildinamas veiksmažodis lie. gùrti, la. gur̃t, bet lie. gurė́ti, gùra ‘trupėti, irti, skaidytis, guriam būti’ nenurodomas, nors jis negalėtų būti vėlyvesnis forminys negu intarpinis / sta-kamienis gùrti, gū̃ra (gùrsta), gùro. Bendrašaknių šakninių veiksmažodžių tėra lietuvių ir latvių kalbose, kitose kalbose šakniai atstovauja būdvardis ‘sunkus’ ir jo vediniai. Tačiau lie. gurė́ti negalėtų būti deadjektyvas. Todėl kildinimu iš ide. *guer- ‘sunkus’ verta suabejoti. Galbūt galima suponuoti ir išplėstą ide. *geu- / *gu- + *-r-; plg. IEW 393: *gēu- / *gəu- / *gū- ‘sukti, lankstyti’. Iš tokios reikšmės galėjo išriedėti reikšmė ‘trupėti, irti’. Šio veiksmažodžio vedinių yra kitose indoeuropiečių kalbose: go. kaurjan ‘sunkėti’, s. i. guru-ḥ ‘sunkus’, lo. gravis, go. kaurjōs ‘t. p.’ ir kt.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 149–150; 236

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas