Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gùrgūlė
Straipsnelis:
žr. gurgulas
Šaltinis:
Сараджева 1987, 24–25
Antraštė:
gurgulė̃
Reikšmė:
minia, spūstis…
Straipsnelis:
Substratas Dniepro romėnų (Romanæ) ir albanų kalbos: = iš balt.-ilyr.-lo., Dniepro romėnų, arm., Megleno rumunų (Megleno-Romanias) gurg-, alb. turi gurgulé ‘minia, spūstis’ (= lie. gurgulė̃ ‘t. p.’) ir gúrgur ‘siūlų kamuolys, špūlė’, arumunai (Aromanians) turi gurgúl’iu ‘mažas apvalus daiktas – galas’ = Dniepro rom. gurgúi, MgR (Megleno rumunų) gurguláş […]; senesnė reikšmė „įsipainiojęs“ vis dar yra išlaikyta Dniepro rom. a îngurgá ir gurgúi 2. ‘trijų kelių kryžkelė’ […], kaip tai yra lie. gurgulys etc. ir taip pat paprastesniame gur̃gas, abu reiškiantys ‘mazgas, etc.’
Šaltinis:
Rădulescu 1984, 87
Antraštė:
gurgulė̃
Straipsnelis:
žr. gurgulys
Šaltinis:
Rădulescu 1981, 44–46

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas