Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gùrguõlė
Reikšmė:
daugybė, minia (žmonių, bičių), Train, Troß
Straipsnelis:
žr. gurgulas
Šaltinis:
Eckert 1972a, 611–613
Antraštė:
gùrguolė
Reikšmė:
minia
Straipsnelis:
žr. gurgulys
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 213

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas