Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gvėrỹnė
Straipsnelis:
Iš Balt.-Dniepr.-rom. [Romance]-ilyr.-lo.-alb. gau-(r-) ‘iškasta duobė, ertmė; akytas…’ (< ide. *(g̑)ʰeu- etc.: Pokorny IEW 449) atsiranda: alb. (z)gáure, (z)gávrë ir taip pat aromunų [Aromanians], *Gávră, Megleno romanų [Romanians], Dniepro rom. gáură ‘skylė; tuštuma; plyšys’ […]. Baltų: la. gaurs ‘skrynia’ (= lie. dial. gjaurė), iš gau-r-, bet su Dniepro rom. ir kt. gáură semantiškai atitinka lie. gvėrỹnė, iš *-e- laipsnio šaknies; čia taip pat n. pers. gōr, gūr ‘kapas’
Šaltinis:
Rădulescu 1984, 88
Antraštė:
gvėrỹnė
Straipsnelis:
Lie. gvėrỹnė, gvérti (plg. drum. a zgăurá óchii (ü ?), alb. zgaurój ‘ilgai laukti, spoksoti’) Fraenkelis paneigdamas savo nuomonę, kad šie žodžiai susiję su skr. guru-, gr. βαρύς, lo. gravis ir t. t. (reikšmės visiškai skiriasi), nedrąsiai kildina iš ide. *geu-, *gou-. Straipsnio autorius mano, kad šiuos žodžius reikėtų susieti su ide. *g⁽’⁾hēu̯- ‘žiovauti, žiopsoti’ ir *(g)ho-(u)- (plg. s. v. a. goumo; lie. gomurỹs) ir (g’)həu- (gr. χάος; drum. găun(ă), gărgăún, su šaknų grupe, kuri prasideda *gh- ar *g̑h-. Lie. gvėrỹnė, gvérti < ide. *ghē̆ur-s.
Šaltinis:
Rădulescu 1981
Antraštė:
gvėrỹnė
Reikšmė:
skylė, plyšys
Straipsnelis:
žr. gverti
Šaltinis:
Топоров 1982 (1985), 128–131
Antraštė:
gvėrỹnė
Reikšmė:
anga, kiaurymė, skylė
Straipsnelis:
žr. kverti
Šaltinis:
Machek 1966, 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas