Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gyventi
Straipsnelis:
Ide. k. žodžiai, žymintys sąvoką ‘gyventi’, dažnai siejami su veiksmažodžiu ‘būti’, ‘egzistuoti’, ‘pasilikti’, ‘verstis kuo nors’, ‘būti užsiėmusiam’, tačiau dažniausiai šios reikšmės žodžio darybos reikšmė gali būti nusakoma ‘būti gyvam’. Lie. gyventi, la. dzīvuōt, s. sl. žiti, s.-kr. živjeti, r. ži – visi iš žodžių, reiškiančių ‘gyvas’, lie. gyvas, la. dzīvs, s. sl. živŭ, r. živoj ir t. t. Semantiškai plg. v. ang., n. ang. live ‘gyventi’ = be alive ‘būti gyvam’.
Šaltinis:
Buck 1949, 457
Antraštė:
gyvénti
Straipsnelis:
žr. gyvuoti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E-H, 254–255
Antraštė:
gyvénti
Straipsnelis:
Jotvingių giwatti ‘gyventi’, plg. lie. gyvénti, trm. gývoti, la. dzîvuôt, trm. dzîvât, pr. giwīt.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 73

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas