Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gývoti
Straipsnelis:
žr. gyvuoti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E-H, 257
Antraštė:
gyvóti
Reikšmė:
gyventi
Straipsnelis:
Pr. giwassi III 29₁₈ 2 sg. fut. ‘gyvensi’ – kaip darybinis atitikmuo lie. gyvó-si 2 sg. fut. iš gyvóti ‘gyventi’ (plg. LKŽ III 384); skaityti prūsų formą reikia /gi:v'a:si/.
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 27
Antraštė:
gývoti
Straipsnelis:
žr. gyvuoti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E-H, 254–255
Antraštė:
gývoti
Straipsnelis:
žr. gyventi
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 73

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas