Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
iškùs
Reikšmė:
gerai matomas, šviesus, giedras, clear
Straipsnelis:
[Išskirtinės het.-lie. leksinės izoglosos (u-kam. vediniai, pamatuoti vksm.:] lie. iškùs ‘gerai matomas, šviesus, giedras, clear’ greta áiškus gali būti gretinamas su het. denominatyviniu veiksmažodžiu išku-na-ḫḫ- ‘(pa)skelbti, pranešti, proclaim’ (plg. lo. dē-clārā-) [...]; kiti giminiški žodžiai: s. sl. iskra ‘kibirkštis’, s. sl. jasnŭ ‘aiškus’ < *(j)ěsnŭ < *ays(k)no- ir het. ašara-, asara- ‘baltas, šviesus, ryškus’ < *esra- < *ays(k)ro-.
Šaltinis:
Puhvel 1982, 182
Antraštė:
iškùs
Straipsnelis:
žr. aiškus
Šaltinis:
Puhvel HED II, 203–207

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas