Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ìngas
Straipsnelis:
[Nagrinėjami baltų ir slavų kalbų šaknų su /*n/ refleksai] Etimologiniai dubletai: […] 2) ìngas, iñgsti // lie. ungsti, la. un̂kstêt.
Šaltinis:
Авксентьева 1975, 49

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas