Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
intonacija
Reikšmė:
предударная интонация
Straipsnelis:
Straipsnyje tiriama lietuvių ir latvių gramatikos terminologija, dalį terminų pasiūlė K. Būga: prieškirtinė intonacija ‘предударная интонация’.
Šaltinis:
Mathiassen 1998, 170
Antraštė:
intonacija
Reikšmė:
заударная интонация
Straipsnelis:
Straipsnyje tiriama lietuvių ir latvių gramatikos terminologija, dalį terminų pasiūlė K. Būga: pokirtinė intonacija ‘заударная интонация’.
Šaltinis:
Mathiassen 1998, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas