Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
joti
Straipsnelis:
Lie. joti, la. jāt, s. sl. jadǫ, jachati ‘važiuoti’, s.-kr. jahati, č. jeti ‘važiuoti, joti’, r. jachat ‘t. p.’ giminiški skr. yā-, av. yā- ‘eiti’. Daugelyje ide. kalbų sąvokoms ‘joti’ ir ‘važiuoti’ reikšti vartojamas tas pats žodis. Išskyrus veldinių grupę, žodžiai, reiškiantys ‘joti’, kartais siejami su žodžiais, reiškiančiais ‘arklys’.
Šaltinis:
Buck 1949
Antraštė:
jóti
Straipsnelis:
žr. eiga
Šaltinis:
Windekens 1976, 604
Antraštė:
jóti
Straipsnelis:
žr. eiti
Šaltinis:
Иванов 1981, 98–100
Antraštė:
jó-ti
Straipsnelis:
Kai kurių vandenvardžių pamatinis veiksmažodis yra ide. *jā-. Jis reiškia „judėjimą“, o vandenvardžiuose tiesiog „tekėjimą (srovę“. Baltų kalbose su juo siejami veiksmažodžiai la. jâ-t ‘reiten, fahren’ ir lie. jó-ti (LEW 195).
Šaltinis:
Schall 1966, 19
Antraštė:
jóti
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Teikiami slavų ireratyviniai veiksmažodžiai su *-chati, kur ch dažnai sutampa su kitu priebalsiu: bažn. sl. jachati, jachajo̧, r. jechat' ‘fahren, reiten’ šalia luž. aukšt. jěć, jědu, č. jeti, jedu < *(i̯)ědti, *(i̯)ĕdǫ ir lie. jóti.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 34

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas