Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kablỹs
Reikšmė:
kabliukas
Straipsnelis:
žr. kabėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 107–109
Antraštė:
kablys
Straipsnelis:
Ide. kalbose daug žodžių, reiškiančių ‘kablys’, priklauso veldinių grupei arba yra giminiški žodžiams, reiškiantiems ‘lenkti’. Lie. kablys, giminiškas kabėti, kabinti, galbūt sl. skoba ‘fibula’, r. skoba ‘gnybtas’ iš *(s)kab-, kuri yra *(s)kamb-, matomos gr. σκαμβóς ‘kreivų kojų’, air. camm ‘kreivas’, variantas (?) [by-form of *(s)kamb- in gr. σκαμβóς].
Šaltinis:
Buck 1949, 900
Antraštė:
kablỹs
Straipsnelis:
žr. kabė
Šaltinis:
Ostrowski 2006, 313–314

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas