Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kadaras
Reikšmė:
skuduras, skarmalas
Straipsnelis:
Pr. *kad- atstatoma pagal vietovardžius. Kaddar = Kadar, Cador, Kadawin ir kt. Siejama su lie. kãdaras ‘skuduras, skarmalas’, kadarai̇̃, kùdaras.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 110
Antraštė:
kùdaras
Straipsnelis:
žr. kadaras
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 110
Antraštė:
kãdaras
Straipsnelis:
žr. kūdra
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 231–233
Antraštė:
kãdaras
Reikšmė:
koks senas netikęs daiktas
Straipsnelis:
Šakninio k, kuris dėl slavėjimo virto х pavyzdžiai: br. хадаро́м хадзiць ‘būti išklerusiam’ < lie. kãdaras ‘koks senas netikęs daiktas’.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 74

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas