Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kai̇̃rias
Straipsnelis:
žr. kairas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 157–158
Antraštė:
kai̇̃rias
Straipsnelis:
Slavų archaizmus šujъ ir lěvъ atitinka bl. naujadaras *krair(ii̯)os [sic! – Kuryłowiczius parašė kr[…]!] (lie. kai̇̃rias).
Šaltinis:
Kuryłowicz 1957, 72
Antraštė:
kairias
Straipsnelis:
žr. kairys
Šaltinis:
Buck 1949, 866–867

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas