Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kamė́nas
Straipsnelis:
žr. kamanos
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 191–196
Antraštė:
kamė́nas
Reikšmė:
kamienas, gentis
Straipsnelis:
Mituose het. deivė Kamrušepa (skaidome į: Kamru- ir šepa) yra susijusi su augalais. Šaknis *kom- : *kem- vartojama derlingumo, vaisingumo augaliniams motyvams reikšti, plg. baltų ir slavų medžio kamieno, drūtgalio pavadinimus: r. кóмель, la. kamans, lie. kamė́nas, č. kmen ‘kamienas’ (ir ‘gentis’).
Šaltinis:
Топоров 1983 (1985), 152
Antraštė:
kamė́nas
Straipsnelis:
žr. kamienas
Šaltinis:
Otrębski 1967c, 229

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas