Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kãpanotis
Reikšmė:
gulint bandyti atsikelti, pasiremiant kojom, rankom; vargais negalais eiti (apsnigtu keliu)
Straipsnelis:
La. kaparuoties ‘spurdėti’ [šalia ķȩparât, ķȩpuruôt, ķȩpruôt, ķȩpurêt ‘spurdėti, su dideliu vargu prasimušti (gyvenime)’, kur žodžio pradžios ķ yra neaiškus, galbūt sumišus kap- ir *cep-, iš ko *kep- > ķep-], lie. kãpanotis ‘gulint bandyti atsikelti, pasiremiant kojom, rankom’ ar (Bezzenberger Lit. Forsch. 1882, 120) ‘vargais negalais eiti (apsnigtu keliu)’ primena s. i. capala-s ‘judrus, svyruojantis’.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 396
Antraštė:
kapanotis
Straipsnelis:
žr. kapurna
Šaltinis:
Арутюнян 1988, 175
Antraštė:
kãpanotis
Straipsnelis:
žr. kapurnas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 214

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas