Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kauburỹs
Straipsnelis:
žr. kaubrė
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 104–106
Antraštė:
kauburys
Straipsnelis:
Šaknis, kurią reprezentuoja go. hups ‘šlaunis, kulšis’ (iš A. Torp, Wortschatz der germanischen Spracheinheit, 1909, 93), taip pat fiksuojama lie. formose, plg. lie. kauburys arba kaubrė̃ ‘kalva’ (žr. Būga, Kalbos dalykai, 43; Известия, XVII 1, 33).
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1) 408
Antraštė:
kauburỹs
Reikšmė:
возвышенность, пригорок
Straipsnelis:
[Aptariamas prūsų Enchiridione pasitaikantis rašybos klaidų tipas: gretimų balsių sukeitimas vietomis.] Pr. kaāubri = <kāubari> = /káubari[n]/, kur -ar- yra priesaga, plg. lie. Kaũb-ar-iškis, kaub-ur-ỹs ʻвозвышенность, пригорокʼ.
Šaltinis:
Смочиньский 1997 (1998), 244

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas