Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kelė́nas
Reikšmė:
kelio girnelė
Straipsnelis:
žr. kelis
Šaltinis:
Трубачев 1959b, 161–162
Antraštė:
kelė́nas
Straipsnelis:
žr. kelys
Šaltinis:
Urbutis 1958, 217
Antraštė:
kelė́nas
Straipsnelis:
žr. kelys
Šaltinis:
SłPr II, 125–126
Antraštė:
kelė́nas
Reikšmė:
knee
Straipsnelis:
[Aptariami netaisyklingi slavų ir baltų kalbų fonologiniai atitikmenys, rodantys kontaktus su kitomis mažiau ar daugiau artimomis ide. tarmėmis: ide. *H- > *k-.] Prasl. kal-ēn-a- ‘knee’ (plg. s. sl. kolěno), lie. kelė́nas, kẽlis ‘knee’, het. ḫalii̯a- ‘kneel’, gr. kṓlēps ‘back of knee’, bet prasl. alkuti- (plg. s. sl. lakŭtĭ), lie. uolektìs, alkū́nė, lo. ulna (< *olinā), gr. ōlénē, s. i. āṇī́ḥ ‘thigh’ (< *olnis), aratnī́ḥ ‘elbow’ (< *oln-tn-). Ide. *Heh₃-l- ~ *Hh₃-el-.
Šaltinis:
Andersen 2003, 64–66

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas