Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
keli
Straipsnelis:
žr. keletas
Šaltinis:
Rosinas 1988, 205
Antraštė:
kelì
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik slavų ir baltų kalboms:] lie. kelì : bažn. sl. коль.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 344
Antraštė:
kelì
Straipsnelis:
delli (deli; genityvo reikšme) 55₁₂ ‘kai kurie, keletas’. Bezzenbergeris, BB XXIII 289 pr. žodį nori taisyti į *kelli = lie. kelì; o kaip paaiškinti d- įsivaizduojamo k- vietoje? Veikiau reikia manyti (žr. FBR X (Š), kad deli atsiradęs kontaminacijos būdu iš *keli ir *dezna- (iš kur kodesnimma); su tuo sutinka Fraenkel IF, L, 101.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 197
Antraštė:
kelì
Straipsnelis:
Pr. delli ‘tam tikras’, ‘keletas’ aiškindamas Bezzenberger BB, XXIII, 1898, 289 pasiūlė taisymą kelli, kuri siejasi su lie. kelì. Specht KZ, LII, 1924, 90 mano, kad tas pats keli yra rytų lie. kẽletas = *kẽljetas; Endzelīns FBR, X, 1930, 96; Senprūšu valoda, 1943, 158–159; Fraenkel IF, L, 1932, 101; Stang, Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskab, XIII, 1945, 286 sl. kolь, tolь, lie. kelì, pr. delli priskiria *kᵂᵉ/ₒ-, tᵉ/ₒ-* kamienams.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 327–328
Antraštė:
kelì
Straipsnelis:
žr. keliolika
Šaltinis:
Rosinas 1988, 218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas