Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kéltuvà
Straipsnelis:
žr. kelnas
Šaltinis:
Hamp 1976a, 36–37
Antraštė:
keltuva
Reikšmė:
galvijai
Straipsnelis:
žr. keltos
Šaltinis:
Orel 1988, 105
Antraštė:
kéltuva
Reikšmė:
galvijas, gyvulys
Straipsnelis:
Lie. kéltuva ‘galvijas, gyvulys’ plačiai vartojamas ir ‘galvijų būrio, bandos’ reikšme [12]. Fraenkelis ir Sabaliauskas lie. kéltuva sieja su lie. kélti [13].
Šaltinis:
Sabaliauskas 1970b, 12–13
Antraštė:
kéltuva
Straipsnelis:
Lie. keltuva ‘galvijas’ galima sieti tik su kélti, o ne su kìlti.
Šaltinis:
Kazlauskas 1970c, 132

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas