Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kever̃noti
Reikšmė:
teplioti, bjauroti
Straipsnelis:
Pr. *kev- atstatoma remiantis vietovardžiais: Kewe, Kewaynen, Kyweynen, Kewern ir kt. Siejama su lie. kever̃noti ‘teplioti’, ‘bjauroti’, taip pat plg. kévernoti ‘prieštarauti’, ‘atsikalbinėti’, LKŽ V, 673. Gali būti, kad šis *kev- giminiškas žodžiui kẽvalas ir pan. (> ‘šiukšlinti lukštais’ > ‘teršti’ ir t. t.).
Šaltinis:
Топоров ПЯ I-K, 353–354

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas