Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kietsprandis
Straipsnelis:
pusiau vertiniai (pusiau kalkės) [iš vok. kalbos] – kūrybiškiau, laisviau išversti žodžiai, savo motyvacija prilygstantys vok. kalbos kompozitams, pvz., […] Kietſprandis Hardſtarrig C I, 940.
Šaltinis:
Drotvinas 1989, 78

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas