Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kìklikas
Reikšmė:
tam tikra liemenė
Straipsnelis:
žr. kitelis
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 164

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas