Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kìlti
Straipsnelis:
žr. kalnas
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 216
Antraštė:
kìlti
Straipsnelis:
žr. kelys
Šaltinis:
Urbutis 1958, 217
Antraštė:
kìlti
Straipsnelis:
žr. kelti
Šaltinis:
Hamp 1976a, 36
Antraštė:
kilti
Straipsnelis:
žr. kelti
Šaltinis:
Buck 1949, 669
Antraštė:
kìlti
Straipsnelis:
Ide. *kᵘ̯el-, kel- yra sena šaknis, jungianti daug įvairiausių šaknų. Jai priklauso graikų variantai su labioveliariniu kᵘ̯ ir veliariniu k: πέλω, πέλομαι ‘suktis; būti, atsitikti’, ἀνατέλλει ‘kyla’ ir pan., s. i. kúlam ‘banda, daugybė; giminė’, lie. kiltìs ‘giminė’, la. cilts ‘t. p.’, čia ir lie. kélti, kìlti, kilmė̃, sl. čelo ‘kakta’ ir kolo, kolese ‘ratas’ ir kt.
Šaltinis:
Трубачев 1959b, 149
Antraštė:
kìlti
Straipsnelis:
žr. kelti
Šaltinis:
Kaukienė 2006, 385

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas