Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kinìvarpa
Reikšmė:
kirmėlė, graužianti medį
Straipsnelis:
Būga Aist. Stud. 173 bei Lietuvių Tauta II 8 pirmąją lie. kinìvarpa(s), kìnivarpa(s) ar kiñvarpa(s) dalį gretina su gr. κίς (gen. κιóς, acc. κῖν) ‘grūdų kirmėlė’. Nemanau, kad tai būtų teisinga: gr. kalboje regime tiktai ki- (be νι). Neaišku, ar gr. k- yra kilęs ne iš ide. -. Lietuvių kalboje nėra formų *kinis ar *kinas, kurios galėtų eiti minėtojo dūrinio pirmuoju sandu. Tada jau veikiau reikėtų pagalvoti apie sąsają su skr. khaní- ‘knisantis, rausiantis’, su kuriuo gretinama lie. kinìs ‘išknaisiotas kiaulių gardas’ (žr. Walde Pokorny I, 399). Manau, kad minėtą lietuvių kalbos dūrinį galime paaiškinti vien lietuvių kalbos duomenimis (žr. tekste).
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 360

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas