Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klampà
Reikšmė:
pelkė
Straipsnelis:
žr. klimpti
Šaltinis:
Трубачев 1975 (1977)a
Antraštė:
klampà
Reikšmė:
liūnas, raistas
Straipsnelis:
žr. klampus
Šaltinis:
Vanags 1994, 43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas