Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kriaunà
Straipsnelis:
žr. briauna
Šaltinis:
Machek 1961, 355
Antraštė:
kriaunà
Reikšmė:
kriaukšlas, žiauberė
Straipsnelis:
žr. kriaunis
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 12–14
Antraštė:
kriaunà
Reikšmė:
peilio koto aptaisas
Straipsnelis:
Kriaunà (ppr. dgs. kriaũnos) ‘peilio koto aptaisas’, la. trm. krauna (krauns) ‘dalgio nugara, virkščia’ (ir krauja ‘t. p.’) siejami su s.-kr. kȑnja (dgs. kȑnje) ‘makštis; (peilio, kardo) ašmenys’ (plg. Berneker I 631), slov. kȓnec ‘peilio rūšis’, kŕnja ‘buka geležtė, bigė’, č. krňa ‘geležtė, peilio ašmenys’ (slovk. grňa ‘t. p.; prastas peilis’, ret. ‘peilio kotas’), žr. Machek² 293, plg. Bezlaj II 97 kaip veikiausiai giminišką nurodytą sl. *černъ ‘kotas, rankena’. Jie neatskiriami nuo sl. *kъrnъ ‘nupjautas, nulaužtas, luošas’, kildinamo iš ide. *kr̥-no-, pasidaryto iš šaknies *(s)ker- ‘pjauti’, per tarpinį plėtinį *(s)kreu-. Dėl šaknies dar plg. kriaunis, skriausti.
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 14

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas