Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krutė́ti
Straipsnelis:
žr. kurmis
Šaltinis:
Steffen 1969, 125–126
Antraštė:
krutė́ti
Straipsnelis:
Šis veiksmažodis etimologiškai gretinamas su germanų žodžiais (pvz., šakniniu veiksmažodžiu v. v. a. rütten ‘purtyti, kratyti’) ir rekonstruojama šaknis *kreu-t- (*kreu-dh-?). Lie. krutė́ti turėtų būti šaknies su nykstamuoju balsiu *kru-t- refleksas. Šaknį *kreu-t- turbūt galima būtų kildinti iš rekonstruojamo ide. *kr(e/o)u- ‘blokšti, mesti’ (iš kurios gali būti kilę *-s s. ang. hrēos-an ‘stumti’, lie. krùšti, -a / -ia ‘grūsti, plūkti, kimšti’ ir kt.) ir sieti su ide. *(s)ker- / *skr̥- ‘suktis, lenktis’. Veiksmažodžio krutė́ti judėjimo (su vibracija) reikšmė perimta iš šaknies, turinčios ir aktyvaus, ir savaiminio veiksmo reikšmę *‘purtyti, purtėti’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 151
Antraštė:
krutė́ti
Straipsnelis:
žr. krutus
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2006, 181

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas