Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krỹpti
Straipsnelis:
žr. gverti
Šaltinis:
Топоров 1982 (1985), 128–131
Antraštė:
krỹpti
Straipsnelis:
žr. kreipti
Šaltinis:
Брейдак 1977b, 7–8
Antraštė:
krỹpti
Reikšmė:
lenktis, išsilenkti
Straipsnelis:
[Šie Macheko pasiūlyti (Machek V., Etymolog. slov. jaz. česk., Praha, 1968) sugretinimai, dėl fonetikos ar semantikos, yra perdėm abejotini:] č. hřib – lie. krỹpti ‘lenktis, išsilenkti’.
Šaltinis:
Варбот 1970 (1972)b, 379
Antraštė:
krỹpti
Straipsnelis:
žr. krypuoti
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 62

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas