Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kùkis
Reikšmė:
kabliukas, lazda
Straipsnelis:
žr. kaukas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 293–297
Antraštė:
kùkis
Reikšmė:
kablys
Straipsnelis:
Pr. queke ‘šakota kartis’ teisingą etimologiją yra pasiūlęs Būga (RR I 368; RR II 211 ir kt.). Šį prūsišką žodį jis sieja su lie. kùkis ‘kablys’, kukà, kukė̃ ‘lazdos drūtgalys’, kaũkas ‘lankas, kuriuo pritraukiamas tinklas prie aketės po ledu’, kaũkaras ‘viršūnė (kalno)’, kaukurė̃ ir pan., taip pat su ryt. lie. kúoka ‘didelė lazda’, ‘vėzdas’ (KS 1922, 187–188). Kaip ide. *ku̯ōkā tęsiniai (Petersson, Zur slav. und vgl. Wortforschung, 1915, 20; [...]) yra aiškinami s.-kr. ква̏ка ‘durų rankena’, ‘kablys’, ‘skląstis’, luž. a. kwaka ‘lankas’, taip pat ir ryt. lie. kúoka (plg. kúokė, kúokas ir pan.) bei la. kùoks ‘medis’, ‘lazda’ ir pan. (ME II, 342–343; EH 686). Šiame kontekste pr. queke yra atspindys *kvēki̯ē (< ide. *ku̯ēk), plg. paralelinį *kvōkvi̯ē (< ide. *ku̯ōk-) > lie. kúokė. Atstatoma bl.-sl. schema: I – pr. cawx, lie. kaũkas, la. kauks; s.-kr. кy̏ка ‘kablys’, bulg. кýка ‘kablys’, ‘ramentas’; luž. a., luž. ž. kokula ‘vingis’; r. кýка ‘kumštis’ ir pan.; II – pr. queke (galbūt ir lie. kvèkti ‘senti’ < ‘kūprintis’?), s.-kr. ква̏ка, luž. a. kwaka; nulinis laipsnis – lie. kùkis, kùkti, la. kukt ‘reivintis’ ir pan. ypatinga padėtis lie. kùikis ‘vėzdas’, ‘kablys’, ‘klajokas’, žr. Būga RR I, 296).
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 381

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas