Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kùlšė
Straipsnelis:
žr. kelis
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 223
Antraštė:
kùlšė
Straipsnelis:
žr. klyvas
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 43
Antraštė:
kùlšė
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr. Лаучюте, Словарь балтизмов в славянских языков, 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] kuldsa (p. 15) ‘šlaunis, šlaunikaulis’ – iš lie. kùlšė ‘viršutinė kumpio dalis’, galbūt per br. kalbą. Žr. Otrębski, JP 1931, XVI, 82.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 351
Antraštė:
kùlšė
Straipsnelis:
Prasl. kъlkъ ‘šlaunis’ rekonstruojamas bulg. кълка ‘šlaunis, kulšis’, mak. колк ‘šlaunis’, s.-kr. кy̏к, slov. kolk ‘t. p.’ pagrindu. Šis pietinių slavų [74] žodis laikomas senu praslavų ir baltų-slavų žodžiu. Tai patvirtina baltiški atitikmenys: pr. culczi ‘šlaunis’, lie. kùlšė ‘t. p.’ < *kulkše (plg. kulkšìs, kulkšnìs).
Šaltinis:
Мартынов 1983, 73–74
Antraštė:
kùlšė
Straipsnelis:
[Autorius praslavų leksikoje išskirdamas sinonimų poras, nurodo baltiškus ir itališkus elementus, atsiradusius dėl geografinių kontaktų]. Prasl. kъlkъ rekonstruojamas pagal bulg. кълка ‘šlaunis, kulšis’, mak. колк ‘šlaunis’, s.-kr. кy̏к, slov. kolk ‘t. p.’ [27]. Baltiškieji atitikmenys: pr. culczi ‘šlaunis’, lie. kùlšė ‘t. p.’ (< *kulkše, plg. kulkšìs, kulkšnìs) rodo baltų-slavų žodžio senumą. Žodis aiškiai reliktinis, nes neturi išlikusių atitikmenų daugelyje slavų dialektų, kuriuose buvo išstumtas absoliutaus sinonimo – prasl .bedro.
Šaltinis:
Мартынов 1978, 26–27
Antraštė:
kùlšė
Straipsnelis:
žr. kulšis
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 62–63
Antraštė:
kùlšė
Reikšmė:
бедро
Straipsnelis:
Esama mišrių struktūrų, atsiradusių dėl vienas kitą dengiančių baltarusių, lietuvių ir lenkų arealų dalių: br. кульшa < lie. kùlšė, kùlšis ‘бедро’, le. kulsza ‘седалищная кость, бедро’, r. trm. кульша ‘поясница, бедро’.
Šaltinis:
Стариченок 1989, 432

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas