Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kúoka
Straipsnelis:
žr. gulbė
Šaltinis:
Karaliūnas 1994, 126
Antraštė:
kúoka
Straipsnelis:
žr. kumė
Šaltinis:
Schuster-Šewc 1964, 246–252
Antraštė:
kuoka
Straipsnelis:
Lie. kuoka giminiškas la. kuoks ‘medis’. Tolimesnis šių žodžių ryšys neaiškus.
Šaltinis:
Buck 1949, 49
Antraštė:
kúoka
Straipsnelis:
žr. kukis
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 381
Antraštė:
kúoka
Reikšmė:
buožė, vėzdas
Straipsnelis:
Pr. queke E 635 ‘stecle’ (= als Zaunstabbenutzter Tannenast) : lie. kúoka, la. kùoks (jeigu uo < ide. u̯ō), žr. Būga, Kalba ir Senovė, 1922, 187.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 247
Antraštė:
kúoka
Straipsnelis:
žr. guogis
Šaltinis:
Klimavičius 1970, 57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas