Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kvajà
Reikšmė:
pušis
Straipsnelis:
Iš gudų ar rusų kalbų pasiskolintas lie. kvajà ‘pušis’ (plg. r. хвоя ‘kankorėžis, šakelė’) vartojamas kai kuriose pietinėse ir pietrytinėse lietuvių šnektose, o variantas kvajė̃ – Mažosios Lietuvos XVIII–XIX a. žodynuose (LKŽᵉ). Iš jo su deminutyvine priesaga -ukas (-ė) (kilusia iš labai seno deminutyvų formanto *-ko-, žr. Ambrazas 2000, 87 tt. ir lit.) padarytas vedinys kvajùkė ‘pušies kankorėžis’, užrašytas Pùnske.
Šaltinis:
Ambrazas 2010a, 100–101

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas