Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kvepė́ti
Straipsnelis:
žr. kupėti
Šaltinis:
Иванов 1981, 124
Antraštė:
kvepė́ti
Straipsnelis:
žr. kvapas
Šaltinis:
Windekens 1960b, 34
Antraštė:
kvepė́ti
Straipsnelis:
Rusų trm. купы́рь ‘bui̇̃lis (Anthriscus)’ skaidome į morfemas: куп- – šaknis, -ырь – priesaga. Identifikuoti šaknį куп- pagelbės realios šio augalo savybės, plg. builio pavadinimus r. kalbos tarmėse: воню́чка, воня́вка. Padarę prielaidą, kad minėtas augalas gavo pavadinimą [84] dėl skleidžiamo stipraus aromato, šaknį куп- galima gretinti su lie. kvepėti, kvapas. Be visuotinai pripažintų r. копоть, коптить, ide. šaknį *ku̯ep-, *ku̯əp-, *kup- ‘kvapas, tvaikas’ r. kalboje reprezentuoja dar ir r. копëр ‘krapas’ (*корrъ), кипре́й (< *koprьjъ), купы́рь (< *kupyrь ar *kuprь).
Šaltinis:
Меркулова 1964 (1965)a, 83–84

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas