Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lė̃kštas
Reikšmė:
flach, platt
Straipsnelis:
žr. lėkna
Šaltinis:
Merlingen 1978, 69
Antraštė:
lėkštas
Straipsnelis:
Daugelis ide. kalbų, reišk. ‘lėkštas’, priklauso veldinių grupei su pagrindine sąvoka ‘išsidriekęs, išsitiesęs’ (tai ide. *pelə-, *plā- vediniai, giminiški lie. plonas, platus); nemaža šią sąvoką pavadinančių žodžių sutampa su žodžiais, reiškiančiais ‘lygus’. Lie. lėkštas, la. lēzns, galbūt giminiški s. v. a. lǣge ‘žemas, plokščias’, s. isl. lāgr ‘žemas’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 894
Antraštė:
lėkštas
Straipsnelis:
žr. lėkštė
Šaltinis:
Buck 1949, 345
Antraštė:
lėkštas
Straipsnelis:
[Rubrikoje „Nepatikimi duomenys“]. lēgh-, ləgh-² ‘žemas’. S. isl. lágr ‘žemas’, la. lȩ̂zns, lie. lė̃kštas ‘flat’. Nėra įrodymų dėl ləgh-.
Šaltinis:
Beekes 1988, 37
Antraštė:
lė̃kštas
Reikšmė:
flat
Straipsnelis:
Blažek 2000, 360–361 siūlo sl. *loza gretinti su *lězti ‘to creep, crawl’, pr. līse ‘creeps’ (plg. ESJS 7, 438–439 ir Trubačev 16, 119), bet semantiškai nutolusios formos kildintinos iš *lēg̑h- ‘to lie’, kaip kad s. isl. lárg ‘low’ ir lie. lė̃kštas ‘flat’, luožas ‘Niederbeugen des Getreides’ (Pokorny 1959, 660; Niepokuj EIEC 352).
Šaltinis:
Blažek 2001b 43
Antraštė:
lė̃kštas
Straipsnelis:
žr. lakti
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 115–116

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas