Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laĩ
Straipsnelis:
Nuo Xylander’io [Xylander J., von, Die Sprache der Albanesen oder Schkipetaren, Frankfurt a. M., 1835, 317] žinoma etimologija, pagal kurią alb. ‘leisti, palikti’ siejamas su baltų dalelyte ‘tegu’: lie. laĩ, la. laî. Ji netikusi, nes protoalb. *lai galėjo išsirutulioti į *le, bet ne į .
Šaltinis:
Orel 1988, 113
Antraštė:
laĩ
Straipsnelis:
Pr. -lai- (partic. verb.), jungiama prie bendraties kamieno. Siejama su lie. laĩ, bet ir leĩ, taip pat ir su legù, legul̃ (= tegù/l/, tè; la. laî, laid [423], leî, lain, laid, la [424]. Bl. *li, *le savo funkcijomis priartėja prie sl. *li, le dėl trijų dalykų: 1) sl. *li, *le turi sustiprinamąją reikšmę; 2) sl. *li būdinga nuolaidos reikšmė; 3) sl. *li turi dar paskatinimo [430], pamokymo, pageidavimo ir pan. reikšmių [431].
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 423–431

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas