Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lalė́ti, lãla
Reikšmė:
kelti riksmą
Straipsnelis:
žr. leliuoti
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 250–251
Antraštė:
lalė́ti
Straipsnelis:
[Norint nustatyti bendras baltų-slavų inovacijas reikia apsiriboti tik tais komponentais, kuriuos randame tiek vienoje, tiek kitoje kalbų grupėje, o leksinėms inovacijoms nustatyti vertingiausi tie žodžiai, kurių, išskyrus baltų-slavų kalbas, niekur kitur nerandame. Veiksmažodžio sistemoje Trautmannas nurodo 36 tokius elementus, ir jie sudaro šio darbo pagrindą.] lelēi̯ō ‘supu’ : lie. leliúoju lyginimas su r. leléju žymia dalimi yra atsitiktinis: onomatopėjinis lie. veiksmažodis betarpiškai yra susijęs su jaustuku čiùčiuo lèliuo lydinčiu vaiko supimą. Greta čia pateiktos veiksmažodžio formos yra kelios kitos, kurios padarytos panašiu, bet skirtingu būdu: lelióju ‘džiaugsmingai sušunku’ [205], lalù, lalė́ti ‘kelti riksmą’, lalúoju ‘dainuoju lalala’ mėgdžiojančių žodžių, pvz., gr. λαλεῖν, lo. lallāre, panašiai s. i. ir t. t. (plg. Pokorny IEW, 650).
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 250–251
Antraštė:
lalė́ti
Reikšmė:
шуметь, галдеть, гомонить; идти (ехать) с шумом и гамом
Straipsnelis:
žr. lalimka
Šaltinis:
Веренич 1989, 197–198

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas