Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liaũkos
Reikšmė:
bangos
Straipsnelis:
‘l(e)uk-, louk- ‘tekėti; stovintis vanduo, pelkė’: gal. Λουκοτοκία, Λουκοτεκία = Lutetia Parisiorum ‘pelkės miestas’ […]; s. isl. lón (*luhnō) ‘tylus vanduo’ (Walde-Pokorny II, 410, Pokorny IEW 689 prie leuk- ‘šviesti’; prie s. isl. logn ‘be vėjo’ ir t. t.), lie. liaũkti ‘tekėti, sroventi’ („plg. taip pat liaukotas ‘riebalais ar nešvariu vandeniu užterštas’“), liaukos pl. ‘bangos’, la. ļauka ‘kas nors sudrėkinta, minkšta’ (Fraenkel 361 prie liaukà ‘Drüse, besonders Malsdrüse’, tikrai dviejų rūšių); pr. vandenvardis Lockeneyn, lie. ežero pav. Luknas, lie. FIN. Lùknė, la. Lukna ir t. t., lie. lùknė ‘gelbe Teichrose’ (Fraenkel 389 t. prie lieknas) […]; čia ir č. lekno ‘Scerose’, lekuta ‘t. p.’ (Berneker SEW, 749 lъkno).
Šaltinis:
Merlingen 1978, 68

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas