Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
li̇́epė
Straipsnelis:
Žr. li̇́epa.
Šaltinis:
Endzelīns DIIV (2), 253
Antraštė:
líepė̃
Straipsnelis:
žr. liepa
Šaltinis:
Blažek 2001b 43–44

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas