Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
linkti
Straipsnelis:
žr. lenkti
Šaltinis:
Buck 1949, 543
Antraštė:
liñkti
Straipsnelis:
žr. klenkti, klenkėti
Šaltinis:
Otrębski 1949
Antraštė:
liñkti
Reikšmė:
turėti palinkimą (prie ko nors)
Straipsnelis:
Kad la. lìksms (lie. liñksmas) yra giminiškas su lie. linkęs ‘(pa)lenktas, turįs polinkį (kam nors)’, patvirtina, be jau mano Izglītības Ministrijas mēnešraksts 1928, XII, 578 pateiktų pavyzdžių, dar ir go. bleiþs ‘malonus, palankus’ : s. v. ž. blîthi ‘linksmas, aiškus, džiaugsmingas’, s. v. a. blîdi ‘draugiškas, linksmas’.
Šaltinis:
Endzelīns DI, III (1), 482
Antraštė:
liñkti
Reikšmė:
sich biegen
Straipsnelis:
žr. lunkanas
Šaltinis:
Lipp 2009a, 26

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas