Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lóbas
Reikšmė:
enges Tal, Kluft, Schlucht
Straipsnelis:
Vandenvardžiai su lab-, matyt, nesusiję su bl. lab- ‘gut, bonus’ ir laikytini „senaeuropietiškais“ – jie paplitę toli už baltų teritorijų ribų. Kita vertus, bl. lab- galėtų būti kitas balsių kaitos laipsnis šalia lāb- (lob-), plg. lie. lóbas ‘enges Tal, Kluft, Schlucht’, giminišką su lie. lomà, la. lama ir kt. ir r. lom, bulg. lam (plg. LEW 383, 385).
Šaltinis:
Schall 1966, 20–21

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas