Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lýti
Reikšmė:
regnen
Straipsnelis:
žr. lieti, lėja
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 54
Antraštė:
lýti
Straipsnelis:
žr. líeti
Šaltinis:
Windekens 1976, 598
Antraštė:
lýti
Straipsnelis:
Žr. lė́ju, li̇́eti.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 54
Antraštė:
lýti
Straipsnelis:
Toch. B ylaiñeṣṣe, būdv. ylaiñeṣṣe war (‘vanduo’) ‘lietaus vanduo’ (Lévi, MSL 18 (1914) 408) ‘dangaus vanduo’ (Filliozat, Fragments (1948) 62 ir 154). Kadangi nėra jokio pagrindo abejoti nei šio žodžio skaitymu, nei jo aiškinimu-vertimu, tai manau, reikia palaikyti B ylaiñeṣṣe aiškinimą, išdėstytą Lexique (1941) 170: reikia skaidyti į intensyvinį priešdėlį -y- ir *laiñe ‘lietus’, kuris gretinamas su sl. lьjǫ, lějǫ, lie. li̇́eju, la. leju ‘lieti’, lie. lýti, la. lît ‘lyti’, lie. lytùs, la. liêtus ‘lietus’ ir t. t. ir taip pat su toch. A lyi ‘drėgnas’. Toch. B. *laiñe < ide. *lō̌i-n-ē. Toch. kalbos požiūriu, čia yra ta pati morfologinė struktūra, kaip ir B kärweñe ‘akmuo’ ir t. t., B kektseñe ‘kūnas’ bei taip pat B meñe ‘mėnulis, mėnuo’. Kadangi ‘dangaus vanduo’ aišku reiškia ‘lietaus vanduo’, tai negalima kartu Filliozat (plg. auksčiau) rekonstruoti B daiktavardžio *ylai ‘dangus’.
Šaltinis:
Windekens 1976, 598
Antraštė:
lýti
Straipsnelis:
Žr. li̇́eti.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 58
Antraštė:
lýti
Straipsnelis:
Lie. líeti, liẽti, la. liêt ir lie. lýti, la. lît ‘regnen’ santykiauja panašiai kaip lie. kélti ir kìlti ar kreĩpti ir krỹpti bei kt. Lie. lýti reikšmė yra smarkiai susiaurėjusi, specializuota – tai tik viena iš senojo intranzityvinio veiksmažodžio reikšmių. Geriau pirmykštę semantiką yra išlaikęs la. lît, vartojamas ne tik kalbant apie lietų, bet ir bendresne reikšme ‘lietis, tekėti, bėgti (apie ašaras, prakaitą, vandenį…). Sprendžiant iš lie. liẽti (la. liêt) ir ypač kauzatyvinio-iteratyvinio lie. lýdyti ‘tirpdyti’ reikšmės, intranzityvinis lyti veikiausiai turėjęs reikšmę ‘tirpti’.
Šaltinis:
Urbutis 1966a, 92
Antraštė:
lýti
Straipsnelis:
žr. liūtis
Šaltinis:
Karaliūnas 1991 (1992), 35-42
Antraštė:
lýti
Straipsnelis:
žr. klausti
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 159–160
Antraštė:
lýti
Reikšmė:
to rain
Straipsnelis:
[Aptariami laringalų metatezės -Hi/u- > -i/uH- atvejai baltų ir slavų kalbose. Pvz.:] *lHi- (plg. *leh₁(i)- ‘gießen’): lie. lýti ‘to rain’, la. lît ‘to flow, stream, pour; to rain’, sl. *liti (plg. sr.-kr. lȉti) ‘to pour’.
Šaltinis:
Young 2006b, 232

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas