Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
maitinti
Straipsnelis:
žr. maistas
Šaltinis:
Buck 1949, 330
Antraštė:
iš-maitìnti
Straipsnelis:
Pr. ismaitint ‘pamesti’ (inf.) visetas atitinka lie. iš-maitìnti su priešinga reikšme – ‘suteikti maisto, išlaikyti, mitinant ką’. O la. izmàitât, -iês ‘gadinti’, ‘žudyti’, ‘žūti’ atitinka prūsų veiksmažodį ir formaliai, ir pagal prasmę (žr. ME I, 768).
Šaltinis:
Топоров ПЯ, I–K, 80–81
Antraštė:
maitìnti
Reikšmė:
nähren
Straipsnelis:
Pr. maitātunsin 55, 25 ‘maitintis’ [ir kt.] : lie. maitìnti ‘nähren’, mìsti ‘sich nähren’, la. màita ir kt. žr. Walde-Pokorny II, 247.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 256

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas