Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
makšnà
Reikšmė:
piniginė
Straipsnelis:
žr. makas
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II 110
Antraštė:
makšnà
Straipsnelis:
žr. makas
Šaltinis:
Топоров ПЯ, A–D, 298–299
Antraštė:
makšnà
Reikšmė:
Futteral
Straipsnelis:
žr. makas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 194
Antraštė:
makšna
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘piniginė’, paprastai giminiški žodžiams, reiškiantiems ‘maišas’, ‘krepšys’. Daugelyje kalbų sąvokos ‘piniginė’ ir ‘maišas’ žymimos vienu žodžiu, kitose vienas iš žodžių, reiškiančių ‘maišas’, pradėjo žymėti tik sąvoką ‘piniginė’. Lie. makšna giminiškas lie. makas ‘maišas, piniginė’, la. maks ‘maišas’, naudas maks ‘piniginė’. Semant. plg. le. worek demin. wor ‘krepšys, maišas’; r. košelek demin. košel’ ‘pintinė’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 777
Antraštė:
makšnà
Straipsnelis:
žr. makštis
Šaltinis:
Абаев 1965, 18
Antraštė:
makšnà
Reikšmė:
Pfeil
Straipsnelis:
žr. makštis
Šaltinis:
Cvetko-Orešnik 1983, 184 t.
Antraštė:
makšnà
Reikšmė:
maišelis
Straipsnelis:
[Aptariama etimologijos svarba aiškinant supaprastėjusius dūrinius.] Sl. dęsna artimiausia paralelė yra pr. danti-max, kurio pirmasis komponentas tiksliai atitinka prasl. * dęt-. Antrojo pr. danti-max komponento patikima paralelė yra lie. makšnà ‘maišelis’, taigi pr. danti-max yra ‘laikmena (maišelis) dantims laikyti’. Redukcija *moksna > -sna rodo tuos laikus, kada ji vyko ir kaip kito moksna > мох(ь)на > mošna. Įterptinis ь, atsiradęs dėl analogijos su produktyvia būdvardžių su -ьн sufiksacija, sudarė sąlygas х > š. Šią etimologiją, pagal kurią dęsna < dęt-moks-na, palaiko lo. *denti-maksa = lo. dentorum maxilla, pr. dantimax.
Šaltinis:
Мартынов 2003, 85-86
Antraštė:
makšnà
Straipsnelis:
žr. dantis
Šaltinis:
Blažek 2009, 37

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas